Město Buštěhrad

Město Buštěhrad

Výdaje dle odvětví

Rok 2020 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 62 401 284 Kč 57,7%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 98 232 Kč 59,5%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 15 547 318 Kč 73,9%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 31 410 482 Kč 47,4%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 3 576 930 Kč 87,3%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 307 034 Kč 45,3%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 11 461 288 Kč 72,4%