Obec Velim

Financování v roce 2018

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 10 911 262 Kč -1 237 850 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 12 601 262 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -1 690 000 Kč -1 235 660 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč -2 190 Kč