Obec Velim

Financování v roce 2018

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -5 025 677 Kč -9 575 235 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 4 546 123 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -9 571 800 Kč -9 571 800 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč -3 435 Kč