Obec Velim

Obec Velim

Financování v roce 2020

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 6 549 864 Kč -1 987 269 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech -6 844 214 Kč -1 989 241 Kč
8123 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky 13 394 078 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků 0 Kč 0 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč 1 972 Kč