Obec Velim

Obec Velim

Výdaje dle odvětví

Rok 2020 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 10 646 929 Kč 19,7%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 0 Kč 0,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 967 265 Kč 11,6%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 5 678 458 Kč 17,5%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 249 926 Kč 19,4%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 48 402 Kč 5,0%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 3 702 878 Kč 34,2%