Město Zásmuky

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2017

Uzavřený měsíc 10/2017

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet0 Kč
Upravený rozpočet0 Kč
Skutečnost28 111 281 Kč
Stav plnění0,0%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

0 Kč
0 Kč
-988 073 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet0 Kč
Upravený rozpočet0 Kč
Skutečnost29 099 354 Kč
Stav plnění0,0%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 9 434 872 Kč
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 849 845 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 4 699 261 Kč
1511 Daň z nemovitých věcí 1 775 450 Kč
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 1 564 830 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3743 Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.čin., po skládkách apod. 4 960 333 Kč
6171 Činnost místní správy 2 463 095 Kč
3113 Základní školy 1 965 000 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 791 426 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 335 424 Kč