Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 112 397 Kč 86,2%
551 Požární ochrana 112 397 Kč 86,2%