Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 676 488 Kč 80,7%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 2 394 005 Kč 88,1%
63 Finanční operace 278 749 Kč 46,9%
64 Ostatní činnosti 3 734 Kč 93,4%