Obec Vonoklasy

Obec Vonoklasy

Financování v roce 2019

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -854 508 Kč 0 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech -854 508 Kč 0 Kč
8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 0 Kč 40 000 Kč
8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 0 Kč -40 000 Kč