Obec Smolotely

Příjmy

Rok 2015 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 641 060 Kč 96,2%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 916 181 Kč 99,3%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 472 590 Kč 86,9%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 111 630 Kč 99,7%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 140 660 Kč 72,7%