Obec Smolotely

Výdaje dle odvětví

Rok 2015 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 966 772 Kč 51,5%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 0 Kč 0,00%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 338 704 Kč 30,8%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 1 719 273 Kč 46,4%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 25 435 Kč 86,2%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 883 361 Kč 95,3%