Obec Smolotely

Financování v roce 2016

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -918 200 Kč 18 045 Kč
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech -918 200 Kč 0 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč 18 045 Kč