Obec Smolotely

Příjmy

Rok 2016 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 4 300 512 Kč 96,5%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 158 681 Kč 99,0%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 547 502 Kč 84,1%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 39 200 Kč 87,1%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 555 129 Kč 97,4%