Obec Smolotely

Výdaje dle odvětví

Rok 2016 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 184 769 Kč 90,0%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 398 Kč 39,8%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1 438 306 Kč 97,1%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 978 974 Kč 85,8%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 25 325 Kč 92,8%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 741 767 Kč 83,5%