Obec Smolotely

Příjmy

Rok 2017 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 517 755 Kč 12,8%
1 Daňové příjmy 449 954 Kč 16,1%
2 Nedaňové příjmy 59 350 Kč 10,7%
3 Kapitálové příjmy 4 600 Kč 0,7%
4 Přijaté transfery 3 850 Kč 8,3%