Obec Smolotely

Příjmy

Rok 2017 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 924 594 Kč 46,9%
1 Daňové příjmy 1 108 796 Kč 39,7%
2 Nedaňové příjmy 160 086 Kč 26,5%
3 Kapitálové příjmy 636 462 Kč 96,4%
4 Přijaté transfery 19 250 Kč 41,7%