Obec Smolotely

Příjmy

Rok 2017 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 884 150 Kč 78,7%
1 Daňové příjmy 2 783 357 Kč 98,2%
2 Nedaňové příjmy 405 105 Kč 60,1%
3 Kapitálové příjmy 638 962 Kč 47,0%
4 Přijaté transfery 56 726 Kč 88,0%