Obec Smolotely

Příjmy

Rok 2017 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 4 799 835 Kč 84,3%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 417 551 Kč 99,1%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 551 264 Kč 80,2%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 638 962 Kč 47,0%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 192 058 Kč 96,1%