Obec Smolotely

Příjmy

Rok 2017 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 304 861 Kč 67,0%
1 Daňové příjmy 2 284 118 Kč 80,0%
2 Nedaňové příjmy 350 981 Kč 52,1%
3 Kapitálové příjmy 638 962 Kč 47,0%
4 Přijaté transfery 30 800 Kč 66,7%