Obec Smolotely

Příjmy

Rok 2017 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 679 875 Kč 40,9%
1 Daňové příjmy 882 293 Kč 31,6%
2 Nedaňové příjmy 145 720 Kč 24,1%
3 Kapitálové příjmy 636 462 Kč 96,4%
4 Přijaté transfery 15 400 Kč 33,3%