Obec Smolotely

Příjmy

Rok 2018 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 4 189 602 Kč 68,2%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 294 226 Kč 93,3%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 481 173 Kč 57,3%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 Kč 0,0%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 414 203 Kč 97,5%