Obec Smolotely

Příjmy

Rok 2018 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 4 694 900 Kč 96,6%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 698 884 Kč 98,5%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 593 660 Kč 85,3%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 Kč 0,00%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 402 356 Kč 98,1%