Obec Smolotely

Příjmy

Rok 2018 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 140 364 Kč 38,8%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 818 506 Kč 55,1%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 282 866 Kč 35,8%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 Kč 0,0%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 38 992 Kč 55,7%