Obec Smolotely

Příjmy

Rok 2018 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 010 480 Kč 18,4%
1 Daňové příjmy 792 799 Kč 24,0%
2 Nedaňové příjmy 184 183 Kč 24,2%
3 Kapitálové příjmy 0 Kč 0,0%
4 Přijaté transfery 33 498 Kč 47,8%