Obec Smolotely

Příjmy

Rok 2018 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 881 458 Kč 70,4%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 019 433 Kč 92,3%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 451 880 Kč 57,2%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 Kč 0,0%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 410 145 Kč 410,0%