Obec Smolotely

Příjmy

Rok 2018 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 010 480 Kč 18,4%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 792 799 Kč 24,0%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 184 183 Kč 24,2%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 Kč 0,0%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 33 498 Kč 47,8%