Obec Smolotely

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Rok 2018 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 0 Kč 0,0%
31 Příjmy z prodeje dlouh.majetku a ostatní kapitál. příjmy 0 Kč 0,0%