Rozpočet na webu

Obec Smolotely

BĚŽNÉ VÝDAJE

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 527 811 Kč 15,3%
50 Platy a podobné a související výdaje 193 093 Kč 19,2%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 319 254 Kč 14,5%
52 Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům 3 500 Kč 100,0%
53 Neinv. transfery a někt.další pl.rozpočtům a platby daní 11 964 Kč 5,1%
59 Ostatní neinvestiční výdaje 0 Kč 0,0%