Obec Smolotely

BĚŽNÉ VÝDAJE

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 634 063 Kč 87,4%
50 Platy a podobné a související výdaje 786 428 Kč 82,9%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 833 387 Kč 89,4%
52 Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům 3 500 Kč 100,0%
53 Neinv. transfery a někt.další pl.rozpočtům a platby daní 8 748 Kč 96,1%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 000 Kč 100,0%
59 Ostatní neinvestiční výdaje 0 Kč 0,00%