Obec Smolotely

Výdaje dle odvětví

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 287 802 Kč 38,3%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 14 163 Kč 23,6%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 393 602 Kč 32,4%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 1 147 032 Kč 33,4%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 19 827 Kč 49,6%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 713 178 Kč 58,3%