Obec Smolotely

Výdaje dle odvětví

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 960 846 Kč 63,8%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 14 163 Kč 23,6%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 414 013 Kč 30,8%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 2 724 267 Kč 79,3%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 24 267 Kč 60,7%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 784 136 Kč 59,1%