Obec Smolotely

Výdaje dle odvětví

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 961 176 Kč 17,7%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 14 163 Kč 23,6%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 161 301 Kč 13,3%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 330 769 Kč 11,5%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 3 000 Kč 7,5%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 451 943 Kč 36,9%