Obec Smolotely

Výdaje dle odvětví

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 550 075 Kč 10,2%
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0 Kč 0,0%
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 83 183 Kč 6,8%
3 Služby pro obyvatelstvo 184 451 Kč 6,4%
5 Bezpečnost státu a právní ochrana 3 000 Kč 7,5%
6 Všeobecná veřejná správa a služby 279 441 Kč 22,8%