Obec Smolotely

Výdaje dle odvětví

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 550 075 Kč 10,2%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 0 Kč 0,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 83 183 Kč 6,8%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 184 451 Kč 6,4%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 3 000 Kč 7,5%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 279 441 Kč 22,8%