Obec Smolotely

Výdaje dle odvětví

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 4 273 464 Kč 91,6%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 14 163 Kč 91,4%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 468 567 Kč 77,3%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 2 859 437 Kč 96,9%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 30 567 Kč 98,0%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 900 730 Kč 85,0%