Obec Smolotely

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 414 013 Kč 30,8%
22 Doprava 104 663 Kč 12,3%
23 Vodní hospodářství 309 350 Kč 62,5%