Rozpočet na webu

Obec Smolotely

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 83 183 Kč 6,8%
22 Doprava 1 694 Kč 0,2%
23 Vodní hospodářství 81 489 Kč 22,3%