Obec Smolotely

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 393 602 Kč 32,4%
22 Doprava 104 663 Kč 12,3%
23 Vodní hospodářství 288 939 Kč 79,2%