Obec Smolotely

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 468 567 Kč 77,3%
22 Doprava 104 663 Kč 99,7%
23 Vodní hospodářství 363 904 Kč 72,6%