Obec Smolotely

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 859 437 Kč 96,9%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 50 165 Kč 88,9%
34 Tělovýchovná a zájmová činnost 1 279 Kč 85,3%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 2 594 542 Kč 97,1%
37 Ochrana životního prostředí 213 451 Kč 95,8%