Obec Smolotely

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 724 267 Kč 79,3%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 47 265 Kč 69,9%
34 Tělovýchovná a zájmová činnost 1 169 Kč 77,9%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 2 544 976 Kč 82,3%
37 Ochrana životního prostředí 130 857 Kč 47,9%