Obec Smolotely

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 147 032 Kč 33,4%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 37 427 Kč 56,7%
34 Tělovýchovná a zájmová činnost 1 169 Kč 77,9%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 979 179 Kč 31,6%
37 Ochrana životního prostředí 129 257 Kč 47,3%