Rozpočet na webu

Obec Smolotely

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 184 451 Kč 6,4%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 10 264 Kč 15,6%
34 Tělovýchovná a zájmová činnost 330 Kč 22,0%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 169 032 Kč 6,7%
37 Ochrana životního prostředí 4 825 Kč 1,8%