Obec Pšovlky

Výdaje dle odvětví

Rok 2020 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 6 131 310 Kč 56,8%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 74 235 Kč 61,9%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 742 476 Kč 21,7%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 1 189 000 Kč 45,3%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 11 242 Kč 18,4%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 4 114 357 Kč 90,2%