Obec Pšovlky

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 054 736 Kč 40,2%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 97 955 Kč 48,3%
34 Sport a zájmová činnost 167 658 Kč 78,3%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 347 383 Kč 28,6%
37 Ochrana životního prostředí 441 740 Kč 44,5%