Obec Pšovlky

Výdaje dle odvětví

Rok 2021 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 418 488 Kč 6,6%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 18 949 Kč 10,5%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 36 451 Kč 1,4%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 202 049 Kč 9,1%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 0 Kč 0,0%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 161 039 Kč 12,1%