Obec Šanov

Příjmy

Rok 2018 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 11 525 803 Kč 103,8%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9 146 227 Kč 109,7%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 409 916 Kč 79,4%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 961 Kč 16,5%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 964 699 Kč 100,0%