Obec Šanov

Výdaje dle odvětví

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 7 707 411 Kč 51,7%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 179 963 Kč 44,8%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1 209 656 Kč 32,3%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 4 458 126 Kč 53,0%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 0 Kč 0,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 47 513 Kč 34,1%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 1 812 153 Kč 82,6%