Obec Šanov

Výdaje dle odvětví

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 8 467 684 Kč 56,8%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 180 172 Kč 44,8%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1 374 650 Kč 36,7%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 4 959 141 Kč 58,9%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 0 Kč 0,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 47 513 Kč 34,1%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 1 906 209 Kč 87,3%