Obec Hrejkovice

Financování v roce 2020

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -497 050 Kč -2 175 250 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 102 950 Kč -1 643 612 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -600 000 Kč -531 638 Kč