Obec Hrejkovice

Příjmy

Rok 2020 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 15 736 576 Kč 121,9%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 252 885 Kč 96,3%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 536 679 Kč 94,3%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 967 900 Kč 100,0%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 5 979 112 Kč 214,9%