Obec Hrejkovice

Výdaje dle odvětví

Rok 2020 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 13 561 325 Kč 109,2%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 20 000 Kč 100,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2 511 881 Kč 83,4%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 5 241 482 Kč 80,2%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 40 000 Kč 80,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 242 737 Kč 65,4%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 5 505 225 Kč 226,7%