Obec Kovářov

Obec Kovářov

Financování v roce 2018

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 7 599 892 Kč -905 912 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 7 999 492 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -399 600 Kč -399 600 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč -506 312 Kč