Obec Kovářov

Obec Kovářov

Výdaje dle odvětví

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 36 354 070 Kč 78,6%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 42 572 Kč 94,6%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 7 360 781 Kč 88,7%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 19 715 440 Kč 71,8%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 611 312 Kč 55,3%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 1 227 452 Kč 91,2%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 7 396 513 Kč 92,6%