Obec Kovářov

Obec Kovářov

Financování v roce 2020

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 17 148 308 Kč 5 795 758 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 17 547 908 Kč 5 226 394 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -399 600 Kč -266 400 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč 835 764 Kč