Obec Kovářov

Obec Kovářov

Příjmy

Rok 2020 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 27 686 191 Kč 71,1%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 17 341 105 Kč 61,1%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3 454 145 Kč 50,9%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 120 954 Kč 80,6%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 6 769 988 Kč 186,3%