Obec Kovářov

Obec Kovářov

Výdaje dle druhů

Rok 2020 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 33 481 949 Kč 59,7%
5 BĚŽNÉ VÝDAJE 19 831 986 Kč 69,9%
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 13 649 963 Kč 49,3%