Obec Kovářov

Obec Kovářov

Výdaje dle odvětví

Rok 2020 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 33 481 949 Kč 59,7%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 0 Kč 0,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 4 422 017 Kč 52,2%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 19 638 328 Kč 54,1%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 1 187 659 Kč 67,2%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 896 441 Kč 39,6%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 7 337 504 Kč 101,5%