Obec Meclov

Obec Meclov

Financování v roce 2020

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 7 928 671 Kč -2 820 783 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 7 673 851 Kč -3 121 122 Kč
8123 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky 413 820 Kč 413 820 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -159 000 Kč -113 480 Kč