Obec Meclov

Obec Meclov

Financování v roce 2020

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 8 007 851 Kč -524 314 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 8 086 851 Kč -468 024 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -79 000 Kč -56 290 Kč