Obec Meclov

Obec Meclov

Příjmy

Rok 2020 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 17 834 200 Kč 75,3%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 12 444 234 Kč 56,8%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 541 545 Kč 44,4%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 74 600 Kč 71,0%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 4 773 821 Kč 1 123,3%