Obec Meclov

Obec Meclov

Příjmy

Rok 2020 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 25 295 770 Kč 87,4%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 20 118 352 Kč 91,3%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 392 368 Kč 87,8%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 74 600 Kč 71,0%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 3 710 450 Kč 71,3%