Obec Meclov

Obec Meclov

Příjmy

Rok 2020 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 8 036 216 Kč 34,0%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 337 738 Kč 33,5%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 273 633 Kč 22,4%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 47 300 Kč 45,0%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 377 545 Kč 92,1%