Obec Meclov

Obec Meclov

Výdaje dle odvětví

Rok 2020 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 22 474 987 Kč 61,0%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 57 274 Kč 98,7%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 5 836 503 Kč 46,4%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 11 657 599 Kč 63,7%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 302 268 Kč 34,7%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 4 621 343 Kč 91,4%