Město Kamenický Šenov

Financování v roce 2018

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 8 448 600 Kč -2 825 318 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 10 858 600 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -2 410 000 Kč -2 403 793 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč -421 525 Kč