Město Kamenický Šenov

Výdaje dle odvětví

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 85 604 790 Kč 84,7%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 215 743 Kč 66,4%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 14 483 721 Kč 86,7%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 45 689 074 Kč 79,0%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 2 462 265 Kč 68,8%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 2 084 292 Kč 63,9%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 20 669 696 Kč 106,9%