Město Kamenický Šenov

Výdaje dle odvětví

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 103 545 449 Kč 100,2%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 243 608 Kč 82,6%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 17 104 902 Kč 97,3%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 56 484 180 Kč 94,7%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 2 785 158 Kč 77,3%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 2 404 059 Kč 72,9%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 24 523 542 Kč 129,6%