Město Dolní Poustevna

Výdaje dle odvětví

Rok 2020 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 20 869 712 Kč 40,3%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 738 Kč 8,2%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 120 620 Kč 2,5%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 7 149 302 Kč 30,2%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 145 617 Kč 19,1%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 860 207 Kč 42,1%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 12 593 228 Kč 61,1%