Obec Jeníkov

Financování v roce 2018

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 832 361 Kč 0 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 832 361 Kč 0 Kč