Obec Jeníkov

Výdaje dle odvětví

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 11 827 071 Kč 79,8%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 15 000 Kč 100,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 959 684 Kč 92,9%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 5 930 006 Kč 72,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 490 437 Kč 82,5%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 4 431 944 Kč 89,8%