Obec Jeníkov

Výdaje dle odvětví

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 9 945 699 Kč 70,5%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 15 000 Kč 100,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 957 022 Kč 92,7%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 5 027 805 Kč 61,2%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 475 328 Kč 83,3%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 3 470 543 Kč 81,1%