Obec Kladruby

Financování v roce 2019

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -232 000 Kč -879 289 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 640 800 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -872 800 Kč -872 800 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč -6 489 Kč