Obec Kladruby

Financování v roce 2019

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -1 276 400 Kč -882 072 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech -394 300 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -872 800 Kč -872 800 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt -9 300 Kč -9 272 Kč