Obec Srbice

Financování v roce 2018

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 5 581 100 Kč 17 822 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 5 581 100 Kč 0 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč 17 822 Kč