Obec Srbice

Příjmy

Rok 2018 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 48 086 981 Kč 88,6%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 12 440 232 Kč 79,2%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 665 405 Kč 68,2%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 14 944 118 Kč 100,7%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 20 037 227 Kč 88,0%