Obec Srbice

Výdaje dle odvětví

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 50 709 509 Kč 84,7%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 19 378 Kč 43,1%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 38 718 582 Kč 82,9%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 6 844 427 Kč 72,2%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 438 854 Kč 74,4%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 4 688 269 Kč 154,3%