Město Libáň

BĚŽNÉ VÝDAJE

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 22 136 730 Kč 86,3%
50 Platy a podobné a související výdaje 4 546 595 Kč 94,8%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 7 436 771 Kč 69,8%
52 Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům 891 285 Kč 98,8%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 9 113 079 Kč 99,7%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 49 000 Kč 100,0%
56 Neinvestiční půjčené prstředky 100 000 Kč 100,0%
59 Ostatní neinvestiční výdaje 0 Kč 0,0%