Město Libáň

Výdaje dle odvětví

Rok 2016 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 34 329 426 Kč 82,5%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 72 134 Kč 57,7%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 7 896 458 Kč 60,2%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 15 515 974 Kč 92,0%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 468 653 Kč 89,7%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 485 757 Kč 87,1%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 9 890 450 Kč 95,0%