Město Libáň

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 15 515 974 Kč 92,0%
31 Vzdělávání a školské služby 4 083 020 Kč 99,9%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 1 249 181 Kč 86,9%
34 Tělovýchovná a zájmová činnost 2 045 326 Kč 90,1%
35 Zdravotnictví 407 119 Kč 88,4%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6 001 204 Kč 88,9%
37 Ochrana životního prostředí 1 730 124 Kč 93,3%