Město Libáň

BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 485 757 Kč 87,1%
52 Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč 0,0%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 118 891 Kč 79,3%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 366 866 Kč 90,2%